Met een warm hart voor jongeren!

Het ontstaan van Open Huis bij Nol en Helene Esmeijer

In het jaar 1972 werden wij, Nol en Helene Esmeijer, zeer bepaald bij jonge mensen, die nog een heel leven voor zich hebben. Hoe gaat zo’n leven er uit zien? Dat kan nog alle kanten op gaan. Wij met onze christelijke levensvisie hadden daar een bepaald idee over, namelijk het Bijbels principe dat God kennen en Zijn Liefde aanvaarden het doel is waarvoor wij zijn geschapen. Wij wilden dat heel graag aan zoveel mogelijk jongeren vertellen en wat zijn er velen die deze Weg van Gods Liefde zijn gaan volgen.

All rights reserved © St. Open Huis